Ultradźwiękowe
pomiary grubości UTT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultradźwiękowy pomiar grubości
należy do grupy metod objętościowych. W metodzie tej wykorzystywane są własności fali ultradźwiękowej. Na podstawie pomiaru czasu przejścia podłużnej fali ultradźwiękowej przez materiał badany, grubościomierz oblicza rzeczywistą grubość materiału w badanym miejscu. Metoda ta wykorzystywana jest do stwierdzenia stanu technicznego eksploatowanych konstrukcji, zwłaszcza silnie narażonych na korozję lub poddanych czynnikom, które powodują ścieranie materiału tj. zbiorniki, rurociągi, zsypy itp. Pomiarem grubości określamy też ubytki korozyjne – jest ta metoda powszechnie stosowana w okrętownictwie oraz przy odbiorach urządzeń ciśnieniowych i jest główną metodą na podstawie której Towarzystwa Klasyfikacyjne dopuszczają statki i urządzenia ciśnieniowe do użytkowania.