Badania
wizualne VT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoda wizualna VT jest podstawową metodą badań nieniszczących, jest to badanie wstępne stosowane zazwyczaj przed zastosowaniem innych metod badawczych. Ma zastosowanie w badaniach wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych, odlewów, odkuwek. Zalicza się ona do badania powierzchniowego i już na tym etapie wykrywane są niezgodności spawalnicze, nieciągłości materiału, wady kształtu. Badanie to prowadzone jest w sposób bezpośredni ( okiem nieuzbrojonym ) lub pośredni za pomocą takich przyrządów jak: lupa, endoskop, zestaw lusterek, wideoskop. Metodę tą stosujemy na rożnych etapach produkcji: przygotowania rowka spawalniczego, kontrolę złącza spawanego w trakcie spawania oraz gotowego złącza. Ważną rolę odgrywa w badaniach obiektów eksploatowanych, a czasami jest to jedyna możliwa metoda kontroli.