Badania
penetracyjne PT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda badań penetracyjnych PT jest to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości powierzchniowe otwarte na zewnątrz. W metodzie tej wykorzystuje się zjawisko włoskowatości cieczy ( penetranta ) czyli zdolności do wnikania cieczy w nieciągłości materiału. Metodę tę wykorzystujemy do badania materiałów ferromagnetycznych jak i nieferromagnetycznych ( stale austenityczne , mosiądz, brąz, wolfram, miedź ). Stosowana jest również w badaniach materiałów niemetalicznych np.: wszelkiego rodzaju ceramiki. Metoda ta nadaje się do wykrywania nieszczelności złączy spawanych zbiorników, rur itp.