Badania
magnetyczno-proszkowe MT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Metoda badań magnetyczno proszkowych MT pozwala na wykrycie nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych. W odróżnieniu od metody penetracyjnej niema wymogu aby nieciągłości były otwarte na zewnątrz, można prowadzić badania elementów pokrytych powłokami malarskim pod warunkiem, że powłoka malarska nie przekracza grubości 40μm. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozproszenia pola magnetycznego i ma zastosowanie jedynie do elementów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych. Badaniami MT wykrywamy najbardziej niebezpieczne nieciągłości powierzchniowe i podpowierzchniowe takie jak:

  • pęknięcia ( zmęczeniowe, hartownicze, kuźnicze, szlifierskie );
  • przyklejenia;
  • pęknięcia spawalnicze;
  • zawalcowania;
  • zakucia;
  • wtrącenia niemetaliczne.
Zaletą tej metody jest duża skuteczność wykrywanych nieciągłości, oraz szybkość przeprowadzenia badań.